Prüfung von Gartensubstraten - Paket 1

PDF
Prüfung von Gartensubstraten - Paket 1
1/1
PDF
Verkäufer kontaktieren
Typ Agraranalytik
Standort Polen
Anzeigendatum 09.02.2024
Angebotsnummer des Händlers 5062-9224D_20221222085018
Details:
Polnisch
Übersetzen in Deutsch
Badanie podłoży ogrodniczych
Twoje korzyści wynikające z badania podłoży ogrodniczych: Dzięki badaniom uzyskasz niezbędną wiedzę na temat parametrów fizykochemicznych podłoża, które używasz do produkcji roślin. Uzyskane informacje wykorzystasz w praktyce poprawiając jakość i ilość plonów, a także ograniczysz koszty nawożenia. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne do wzrostu makro i mik...
Badanie podłoży ogrodniczych
Twoje korzyści wynikające z badania podłoży ogrodniczych: Dzięki badaniom uzyskasz niezbędną wiedzę na temat parametrów fizykochemicznych podłoża, które używasz do produkcji roślin. Uzyskane informacje wykorzystasz w praktyce poprawiając jakość i ilość plonów, a także ograniczysz koszty nawożenia. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne do wzrostu makro i mikroelementy takie jak azot, fosfor, potas, bor, cynk czy mangan jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów pod względem jakościowym i ilościowym. Zarówno niedobór jak i nadmiar pierwiastków w podłożu może wpłynąć negatywnie na kondycję Twoich roślin. Wprowadzając zbyt mało lub zbyt dużo nawozów narażasz siebie i swoją plantację na niepotrzebne straty i nadmierne koszty. Uregulowany odczyn gleby (pH) wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby. Uprawy tunelowe i szklarniowe narażone są na wysokie EC i wysoką zawartość chlorków w podłożu. Zweryfikuj czy Twoje uprawy nie są zagrożone.
W naszym laboratorium wykonasz badania podłoży stosowanych do produkcji roślin dla celów ogrodniczych (warzywa, owoce, rośliny ozdobne), prowadzonych w szklarniach, pod tunelami, pod osłonami i w szkółkach.
Zakres badań obejmuje oznaczenie w podłożu:

Odczynu (pH w H2O),


Przewodnictwa elektrycznego (EC),


Chlorków (Cl-),


Sodu,


Azotu mineralnego (N-NO3, N-NH4),


Makroelementów (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka),


Mikroelementów (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden).

ZOBACZ JAK WYGLĄDA RAPORT 
Do każdego raportu dodajemy informację na temat poziomu zasobności podłoża  w dany pierwiastek lub parametr fizykochemiczny (np. odczyn). Ponadto podajemy liczby graniczne czyli prawidłowy zakres zwartości danego pierwiastka jaki należy utrzymywać w podłożu aby zapewnić możliwie najlepsze warunki do wzrostu poszczególnych gatunków roślin. Zastrzegamy, że nie posiadamy liczb granicznych do wszystkich gatunków roślin.
Wykonujemy badania następujących rodzajów podłoży:

Podłoża organiczne (np. torf wysoki, torf niski, włókna kokosowe, kora)
Podłoża organiczno-mineralne (np. torf zmieszany z glinką)
Podłoża mineralne i inertne (np. zeolit)
Substraty do uprawy roślin (np. ziemia uniwersalna)

Metodyka badawcza: Ekstrakcja makroelementów, sodu, chlorków i boru metodą uniwersalną. Ekstrakcja pozostałych mikroelementów metodą uniwersalną w modyfikacji Nowosielskiego . Oznaczenie pierwiastków w roztworze przy wykorzystaniu spektrometru ICP-OES oraz elektrod jonoselektywnych. pH metodą potencjometryczną, EC konduktometryczną.
POBIERANIE PRÓBEK
Ze względu na różną specyfikę produkcji roślin z wykorzystaniem podłoży ogrodniczych, kwestia pobrania próbki jest sprawą indywidualną i zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia uprawy. Poniżej zamieszczono ogólne informacje związane z pobieraniem próbek podłoży ogrodniczych do badań ze wskazaniem ilości materiału koniecznego do wykonania badań i sposobu opisania próbki.
Przed posadzeniem roślin:
W przypadku badania świeżo zakupionego podłoża w celu sprawdzenia stopnia zasobności poszczególnych składników należy pobrać próbki z co najmniej 3 różnych worków, a w każdym worku pobrać próbkę z 3 różnych miejsc. Pojedyncze próbki należy wymieszać ze sobą i sporządzić jedną próbkę ogólną, która powinna ważyć od 0.5 do 1 kg.
W trakcie uprawy roślin:
W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać kilka- kilkadziesiąt próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanego stanowiska. Próbki pierwotne pobiera się na głębokość systemu korzeniowego z pojemnik/ donic, w których umieszczone są rośliny. Próbki pierwotne (pojedyncze) należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kg. W przypadku upraw pod tunelami zaleca się wykonywać badania osobno dla każdego tunelu.
Pakowanie i oznakowanie próbek:
 
Zaleca się, aby próbki podłoża do badania pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisać niezmywalnym pisakiem lub przykleić kartkę na powierzchni opakowania):

imię i nazwisko,
numer próby,
nazwa miejsca lub numer stanowiska z której pobrano próbki (opcjonalnie)

Pozostałe informacje należy zamieścić w formularzu poboru próbek. Należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami formularz znajdujący się na samym dole strony. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbką.
Odpowiednio przygotowane próbki wraz z wypełnionym Formularzem poboru prób podłoży ogrodniczych należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres:
Agro Smart Lab Sp. z o.o.
Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 
Formularz poboru prób podłoża ogrodniczego - Pobierz
marka: AGRO SMART LAB
Mehr anzeigen
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen