Chrysanthemen-PAKET - Analyse viraler Krankheitserreger

PDF
Chrysanthemen-PAKET - Analyse viraler Krankheitserreger
1/1
PDF
Verkäufer kontaktieren
Hersteller Pakiet
Modell Chryzantema - Analiza patogenów chorobotwórczych wirusowych
Typ Agraranalytik
Standort Polen
Anzeigendatum 09.02.2024
Angebotsnummer des Händlers 5062-9224D_20230411113653
Details:
Polnisch
Spanisch
Übersetzen in Deutsch
Badanie diagnostyczne roślin na obecność patogenów powodujących choroby wirusowe 
 
Analiza patogenów chorobotwórczych wirusowych: 

Chryzantema: wirus brązowej plamistości pomidora, wirus nekrotycznej plamistości niecierpka, wirus B chryzantemy, wirus mozaiki ogórka
Analiza patogenów chorobotwórczych wirusowych: 


Badanie diagnostyczne roślin na obecność patogenów powodujących choroby wirusowe 
 
Analiza patogenów chorobotwórczych wirusowych: 

Chryzantema: wirus brązowej plamistości pomidora, wirus nekrotycznej plamistości niecierpka, wirus B chryzantemy, wirus mozaiki ogórka
Analiza patogenów chorobotwórczych wirusowych: 


Chryzantemy: Próbka powinna zawierać wszystkie nadziemne części roślin Wielkość próby: 1 dojrzała rośliny lub 3 mniejsze rośliny 

 
Ważne informacje 

Podczas poboru próbek z oddzielnych okazów roślin/stanowisk. Zaleca się: oddzielne spakowanie próbek, odkażanie narzędzi służących do pobierania próbek, w celu uniknięcia skontaminowania (zakażenia) zdrowych próbek chorymi. 


Po zebraniu próbek bezzwłocznie wysłać lub dostarczyć do siedziby firmy. W innym przypadku przechowywać w lodówce do 12 godzin. 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 795 418 134. 

 
Przygotowanie do wysyłki 

Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe wraz z ręcznikiem  papierowym zwilżonym wodą. Na torebce umieszcza się następujące dane: 


imię i nazwisko, 
numer próby, 
gatunek i odmianę rośliny, 
datę pobrania próby. 


Należy wypełnić „Kartę opisu próby- patogeny chorobotwórcze roślin” (zał. nr 3) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami.  


Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 3) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza 


Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyśpieszonym.  

 
Czas realizacji 
Wyniki analizy dostępne są w terminie do 10 dni od dostarczenia materiału.  
 
Ważne 
Prosimy o niewysyłanie/niedostarczanie próbek w piątek.
 
Formularz poboru rośliny - Pobierz
marka: AGRO SMART LAB
Mehr anzeigen
Übersetzen in Deutsch
Examen de diagnóstico de plantas para detectar la presencia de patógenos que causan enfermedades virales.

Análisis de patógenos virales:

Crisantemo: virus de la mancha marrón del tomate, virus de la mancha necrótica del impatiens, virus del crisantemo B, virus del mosaico del pepino
Análisis de patógenos virales:


Crisantemos: La muestra debe incluir todas las partes de la planta aérea. Tamaño de la muestra: 1 planta madura o 3 plantas más pequeñas.


Información importante

Al recolectar muestras de especímenes/sitios de plantas separados. Se recomienda: empacar las muestras por separado, desinfectar las herramientas de muestreo para evitar la contaminación (infección) de muestras sanas con muestras enfermas.


Después de recolectar muestras, envíelas o entréguelas a la sede de la empresa inmediatamente. De lo contrario, refrigere por hasta 12 horas.
Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros en el teléfono: Kontaktdaten anzeigen.


Preparación para el envío

Se recomienda empacar las muestras de plantas en bolsas plásticas con una toalla de papel humedecida con agua. La siguiente información se coloca en la bolsa:


Nombre y apellido,
numero de muestra,
especies y variedades de plantas,
fecha de recogida de la muestra.


Complete la "Tarjeta de descripción de la prueba - patógenos vegetales" (Apéndice No. 3), prestando atención a la correspondencia de las marcas en los paquetes con las muestras.


Las muestras debidamente preparadas junto con la ficha cumplimentada (Apéndice N° 3) deben empaquetarse cuidadosamente y entregarse en la sede del laboratorio Agro Smart Lab o enviarse por correo postal a la siguiente dirección: Agro Smart Lab Sp. z o.o. z o. o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza


Las muestras deben entregarse lo antes posible después de su recolección. Recomendamos envío rápido a principios de semana.


Tiempo de espera
Los resultados del análisis están disponibles dentro de los 10 días posteriores a la recepción del material.

Importante
No envíe ni entregue muestras el viernes.

Formulario de recogida de plantas - Descargar
marca: AGRO SMART LAB
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen